Ta stran se vidi najbolje, če
je naprava obrnjena vodoravno.